Bladel, Energyst

Sloop kantoor en bouw van nieuw kantoor. In opdracht van beleggings- en ontwikkelingsmaatschappij De Groene Groep heeft KlokBouw een nieuw kantoorpand gebouwd voor Energyst in Bladel.

Het nieuwe kantoorpand bevindt zich voor en gedeeltelijk in de hal, die in gebruik is als werkplaats. Tijdens de sloop van het oude kantoor, dat zich op dezelfde plaats bevond, en de bouw van het nieuwe pand, zijn de werkzaamheden in deze hal normaal doorgegaan. KlokBouw heeft een afzetting geplaatst waardoor de bouwers en de technici van Energyst op goede manier naast elkaar konden werken.

Ook in het voortraject heeft KlokBouw haar meerwaarde bewezen. In overleg met de constructeur en de opdrachtgever zijn wijzigingen in de oorspronkelijke plannen doorgevoerd om het kantoorpand binnen de gestelde budgetten en met de gewenste kwaliteit te realiseren. Zo is de constructie van het gebouw opnieuw bekeken en aangepast. De getekende constructie van stalen kolommen in combinatie met dragende wanden van kalkzandsteen is vereenvoudigd naar een enkel draagsysteem van kalkzandsteen wanden. Daardoor zijn vele kilo’s staalwerk komen te vervallen en zijn de aansluitdetails van de constructie vereenvoudigd. Jongstleden oktober, een maand eerder dan gepland, heeft KlokBouw het nieuwe kantoorpand naar volle tevredenheid van de nieuwe gebruikers opgeleverd.

Bladel_Energyst-sloopkantoor