De Bruin Techniek

Project                       :  De Bruin Techniek

Oppervlakten           :  680 m² bedrijfshal / 250 m² kantoor

Bouwkosten             :  € 360.000

Opdrachtgever        :  De Bruin Techniek BV te Tilburg

Verwerving              :  onderhands

Architect                 :  Verhagen BNA te Eindhoven

 

IMG_0447