Boma Coatings Eindhoven

  • Project :  Boma Coatings Eindhoven

Oppervlakten           :  3.000 m² bedrijfshal

Bouwkosten             :  € 675.000

Opdrachtgever        :  Boma Coatings te Eindhoven

Verwerving              :  onderhands

Architect                 :  Van Aken Architectuur BV te Eindhoven