Het Midden en Klein Bedrijf

Borg Bouwadvies heeft kennis van en ervaring met het (her)huisvesten en revitaliseren van kantoren en bedrijfsgebouwen. Binnen het MKB zijn voor verschillende industrieën in de vleesverwerking-, metaal-, grafische-, machine-, verhuur- en verpakkingsindustrie alsmede de detailhandel en recreatie projecten ontwikkeld en gerealiseerd.

Borg Bouwadvies coacht de ondernemer in zijn keuze voor ver- of nieuwbouw. Wensen en eisen ten aanzien van productieprocessen, de logistieke afwikkeling en eventuele groeimogelijkheden worden getoetst en geoptimaliseerd. Het gehele ontwerp- en realisatieproces kan tot en met de ingebruikname door Borg Bouwadvies worden georganiseerd en begeleid waardoor de opdrachtgever zich kan blijven richten op zijn core business. Met Borg Bouwadvies als partner kunnen binnen het concept “Bouwen in eigen beheer” significante financiële voordelen worden behaald.

Onder Midden en Keinbedrijf vallen onder andere de projecten: