Welkom

Borg Bouwadvies, partner voor “Bouwen in eigen beheer”.

 

Missie:

Borg Bouwadvies richt zich op het integraal verzorgen van het gehele bouwproces van initiatief tot en met ingebruikname. Staat geheel onafhankelijk in de markt, kent bij uitstek het bouwproces en neemt de opdrachtgever de gehele organisatie uit handen. De belangen en de huisvestingsbehoefte van de opdrachtgever staan hierbij centraal.

Bouwen in eigen Beheer wordt met de kennis en ervaring van Borg Bouwadvies mogelijk gemaakt waardoor significante voordelen te behalen zijn ten aanzien van het tijdsbestek, de faalkosten en in de inkoop van diensten en producten.

 

Visie:

Borg Bouwadvies ontwerpt en realiseert op basis van de behoefte van de eindgebruiker. Dit is essentieel voor het verkrijgen van het juiste ontwerp. Borg Bouwadvies draagt zorg voor de meest efficiënte en integrale afstemming van te leveren diensten en producten zoals externe adviseurs en aannemers.

Borg Bouwadvies hanteert de GOKIT methode om transparant en integer informatie te verstrekken aan de opdrachtgever. Met GOKIT zijn in de ontwerpfase en de realisatiefase significante voordelen te behalen, sturend op de volgende onderdelen:

Geld

Organisatie

Kwaliteit

Informatie en

Tijd

 

Doelstelling:

  • Het ontzorgen van de opdrachtgever in zijn huisvestingswensen,
  • Eén aanspreekpunt bieden zodat u zich kunt richten op uw core business,
  • Transparantie bieden en integer optreden naar alle partijen,
  • Steun en toeverlaat zijn voor de opdrachtgever gedurende ontwerp-, vergunnings- en realisatieproces
  • Presteren binnen GOKIT. Door middel van de juiste organisatie en correcte informatieverstrekking kunnen presteren binnen budget en planning en het realiseren van de gewenste kwaliteit.
  • Zorg dragen voor een probleemloze ingebruikname inclusief garantie verstrekking door de uitvoerende partijen.
  • De te behalen financiële voordelen bij de opdrachtgever blijven met het concept “Bouwen in eigen beheer” met Borg Bouwadvies